Diabetes Programma

Beweegprogramma voor patiënten met diabetes type 2

In samenwerking met TNO is onder auspiciën van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) een beweegprogramma ontwikkeld voor mensen met diabetes type 2.

Dit beweegprogramma op maat duurt totaal 1 jaar (48 weken) en staat onder leiding van een hiervoor speciaal opgeleide fysiotherapeut.

Doel is u op een verantwoorde wijze leren bewegen, te werken aan een toename van uw conditie, een goede regulering van uw bloedglucosewaarde en daarmee een algehele verbetering van uw gezondheid.

Uw persoonlijke beweegprogramma

Het beweegprogramma is aangepast aan uw persoonlijke situatie, maar wordt gegeven in groepsverband, waardoor u elkaar kunt steunen, stimuleren en ervaringen uitwisselen.

Opbouw beweegprogramma

  1. Eerste gesprek, doornemen (thuis) ingevulde vragenlijst, testen huidige conditie en beweegervaring. Op basis hiervan kan de fysiotherapeut u adviseren deel te nemen aan het beweegprogramma of u verwijzen naar huisarts of specialist.
  2. Beweegprogramma diabetes type 2. Tijdens een inleidend programma dat 3 weken duurt, leert u wat normale verschijnselen zijn tijdens bewegen en dat bewegen ook leuk kan zijn. Daarna gaat u verder met het opbouwen van het beweegprogramma. Op meerdere momenten vinden er individuele gesprekken of groepsbijeenkomsten plaats, waarin informatie wordt gegeven over bewegen en gezondheid.
  3. Na 12 weken, waarin u hebt geleerd zelfstandig, verantwoord en gezond te bewegen, worden de resultaten van het beweegprogramma samen met u doorgenomen. De fysiotherapeut adviseert u dan welke vormen van bewegen het beste bij u passen en wat voor u mogelijk is. U blijft dan 1x per week onder begeleiding sporten en gaat daarnaast 2x per week zelf aan de slag. Na 6 maanden en 12 maanden volgt opnieuw een evaluatie van de resultaten.

Verwijzen en vergoeden

Informeer voor het beweegprogramma diabetes type 2 bij uw huisarts of specialist.

Over de kosten en de vergoeding van het beweegprogramma diabetes 2 door de zorgverzekeraars kunt u contact opnemen met uw fysiotherapeut.